Programi

Delovni programi 2016-2017

Osnutek Delovnega program H2020 za leti 2016-2017 za 5.družbeni izziv

Evropska komisija je objavila osnutek Delovnega programa za leti 2016-2017. Gre za dokumente, ki so objavljeni tik pred zaključkom postopka sprejemanja delovnih programov, z namenom obveščanja potencialnih udeležencev o pričakovanih glavnih temah oz. usmeritvah v Delovnih programih 2016-2017. EK pričakuje sprejetje in objavo vseh delovnih programov sredi oktobra 2015 in šele ti bodo pravno veljavni.

Delovni programi v Obzorju 2020 za leti 2016-2017