Storitve

Storitve SBRA za člane obsegajo pet glavnih področij:

Svetovalne storitve in podpora pri pridobivanju sredstev EU

Svojim članom svetujemo na različnih področjih uporabe evropske zakonodaje, analiziramo stališča evropskih institucij ter podpiramo člane pri vključevanju v evropske programe financiranja. Uspešno pridobivanje sredstev EU je odvisno od pridobivanja pravočasnih in pravih informacij ter predvsem vključenosti v prave mreže potencialnih partnerjev. Svojim članom zato pomagamo najti zanje prave razpise in potencialne partnerje ter jim pomagamo pri sestavi in prijavi projekta.

Pomembno vlogo pri vključevanju v evropski raziskovalni  prostor (ERA) predstavljajo tudi razpisi, ki omogočajo in spodbujajo mednarodno sodelovanje in so sofinancirani iz nacionalnih sredstev.

Ključna novost v letu 2022 je, da SBRA slovenskim raziskovalcem nudi pomoč pri iskanju partnerjev na Weave projektih. Podrobnejše informacije v povezavi s tem so dostopne tukaj.

Lobiranje in zastopanje interesov

Več kot 80 odstotkov nacionalne zakonodaje na področju gospodarstva in R&D dejavnosti temelji na evropskih predpisih. SBRA posredno in neposredno sodeluje v postopkih odločanja EU ter na argumentiran način zastopa interese članov pri izbranih osebah ali institucijah v Bruslju.

Promocijska dejavnost in logistična podpora

Preko aktivnosti SBRA posredno in neposredno izvajamo promocijo članov pri različnih organizacijah v Bruslju. Strokovno-logistična podpora članom ob strokovnih obiskih Bruslja se za članice izvaja izključno na individualno zahtevo in obsega strokovno pomoč v kontaktih z EU institucijami, evropskimi združenji in drugimi organizacijami v Bruslju.

Člani SBRA so avtomatično tudi člani Mreže KEN (Knowledge Economy Network), ki jo koordinira SBRA in brezplačno koristijo storitve KEN Mreže.

Informacijske storitve

Evropske institucije vsakodnevno pripravijo veliko informacij, dokumentov, programov in politik, ki so predstavljene v različnih informacijskih virih, ki jim uporabniki vedno težje sledijo. Na SBRA skušamo zato izluščiti za naše člane relevantne informacije, jih povzeti in na primeren način predstaviti v tedenskih e-novicah in na informacijskem portalu.

Izobraževanje in publicistika

Svoje člane obveščamo o možnostih za izobraževanje, jih vključujemo v izobraževalne procese ter skupaj z njimi organiziramo izobraževalne dogodke, predvsem specializirane seminarje in študijske obiske. Za potrebe članov objavljamo različne dokumente kot so bibliografije, imeniki, priročniki, itd.

 

Celoten dokument storitev SBRA