ARIS

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju in na evropski ravni opravlja pomembno nalogo promocije slovenske znanosti, ki je sofinancirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Primarne dejavnosti, ki jih opravljamo za promocijo slovenske znanosti so:

1. Organizacija pomembnih mednarodnih dogodkov znanstvenoraziskovalnih tematik v Bruslju in Sloveniji, na katerih:

 • predstavljamo slovenske raziskovalne dosežke,
 • promoviramo znanstvenoraziskovalno politiko slovenije,
 • informiramo o aktualnih znanstvenoraziskovalnih in inovaciskih temah na ravni EU,
 • informiramo o sredstvih EU za raziskave in inovacije ter
 • povezujemo raziskovalne organizacije in oblikujemo projektne konzorcije za znanstvenoraziskovalne in inovacijske projekte.


2. Vključevanje slovenskih raziskovalnih organizacij v mednarodne znanstvenoraziskovalne konzorcije z:

 • sprotnim in rednim informiranjem organizacij o priložnostih za povezovanje v raziskovalna partnerstva in
 • pošiljanjem ponudb za sodelovanje v projektnih konzorcijih.


3. Vključevanje v delovne skupine mednarodnih raziskovalnih mrež ERRIN, IGLO, UNILION, VANGUARD in ENDR prek katerih:

 • pridobivamo zgodnje informacije o EU raziskovalno-inovacijskih pobudah,
 • se povezujemo z drugimi znanstvenoraziskovalnimi in inovacijskimi organizacijami,
 • zastopamo stališča slovenskih znanstvenikov, raziskav in inovacij,
 • imamo dostop do predstavnikov EU institucij in
 • izvajamo neposredno promocijo slovenskih znanstvenikov, raziskovalcev in inovatorjev.


4. Letna organizacija delegacije slovenskih znanstvenikov v Bruselj, katere cilj je spoznanje slovenskih raziskovalcev z EU znanstvenoraziskovalnimi programi in politikami, promocija, mreženje in predstavitev projektnih idej v mednarodnem okolju.

5. Redno informiranje znanstvenoraziskovalnih organizacij prek tedenskega E-bilten o:

 • napovedanih in objavljenih razpisih,
 • znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih novicah,
 • dogodkih,
 • informativnih dnevih in zanimivih publikacijah,
 • mednarodnih konferencah,
 • odprtih javnih EU razpravah ter
 • politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije.


6. Promocija slovenskih znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih uspehov v publikaciji MOST:

 • barvna tiskana publikacija je dvakrat letno poslana na 3000 naslovov različnih združenj, institucij, ipd.