NEFI

SBRA od leta 2019 naprej deluje kot koordinator in sekretariat Mreže evropskih finančnih institucij za mala in srednja podjetja (NEFI). NEFI je neformalna mreža, registrirana v EU registru, ki je bila ustanovljena leta 1999 in je trenutno sestavljena iz 20 finančnih institucij iz 18 držav članic Evropske unije.

Člani NEFI na letni ravni aktivno podpirajo in financirajo približno 450 000 malih in srednje velikih podjetij (MSP) po vsej Evropi z več kot 60 milijardami EUR financiranja, predvsem v obliki posojil in jamstev.

Vsem članicam NEFI je skupna naloga oziroma poslanstvo, da MSP nudijo finančne storitve ter strokovno znanje in jim s tem lajšajo dostop do finančnih sredstev.

Člani NEFI sodelujejo z nacionalnimi bančnimi sistemi držav članic, zlasti prek sofinanciranja, delitve tveganja, strokovnega znanja in svetovalnih storitev, z namenom, da bi odpravili pomanjkljivosti na finančnih trgih MSP.

Za več informacij obiščite www.nefi.eu