O nas

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) je bilo ustanovljeno 12. maja 1999 kot edino nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva, raziskovalne sfere in lokalnih skupnosti v Bruslju. Ustanovni člani SBRA so bili Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Primarne naloge in hkrati poslanstvo SBRA je:

  1. Spodbujati sodelovanje na gospodarskem in raziskovalnem področju med Slovenijo in EU ter z državami članicami, kakor tudi krepiti « evropski image » obeh sfer in svojih članov iz Slovenije;
  2. Pomagati članom SBRA pri vključevanju na notranji trg Evropske unije ter jih podpirati pri sodelovanju v evropskih programih in pri koriščenju finančnih spodbud Skupnosti;
  3. Promovirati slovensko gospodarstvo in raziskovalno sfero ter posamezne člane SBRA v evropskih institucijah in državah članicah.

SBRA se od drugih informacijsko-lobističnih organizacij razlikuje po tem, da (i) predstavlja in povezuje slovensko gospodarstvo, znanost in raziskave ter da (ii) na osnovi javno-zasebnega partnerstva povezuje javne interese z interesi podjetij in raziskovalne sfere.

Člani SBRA so slovenska ministrstva, podjetja, raziskovalne institucije, gospodarska združenja, izobraževalne organizacije ter lokalne skupnosti.