INFO DAN ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA INOVACIJE NA PODROČJU NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju vas vabita na:

INFO DAN ZA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA INOVACIJE
NA PODROČJU NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ

Dvorana v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16 v Ljubljani, 27. januar 2023

Slovenija je močno zavezana k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora, ki predvideva tudi bistveno zmanjšanje škodljivih emisij toplogrednih plinov. Na voljo je relativno veliko različnih EU programov in razpisov, ki spodbujajo razogljičenje EU industrije in s tem omogočajo lažji prehod v "zeleno" družbo, a tokrat vam podrobneje predstavljamo EU Sklad za inovacije (Innovation Fund), ki se polni s prihodki iz prodaje pravic do emisije, in ki dvakrat letno razpiše nepovratna sredstva za inovativne nizkoogljične tehnološke projekte/rešitve. Vlada Republike Slovenije in njena ustrezna ministrstva bodo v sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz Bruslja spodbujala potencialne prijavitelje na EU razpise za razogljičenje slovenske industrije.

Slovenija je prek tega sklada šele konec leta 2022 prvič pridobila enega od zmagovalcev razpisa (Steklarna Hrastnik), ki se bo tudi predstavil na naši delovni konferenci. Predstavili bomo tudi nekatere tuje zmagovalce in nekatere potencialno zanimive slovenske projekte za nadaljnje razpise, medtem ko bodo kolegi iz Evropske komisije temeljito predstavili sam razpis, potrebno vsebino in tudi finančni del le-tega.

Program je na voljo tukaj.

 

PREDSTAVITVE:

 

REGISTRACIJA JE ZAPRTA. PRESEGLI SMO SPREJEMLJIVO ŠTEVILO PRIJAV.