Evropa proti raku

Evropa proti raku:
Kako pomembne so inovacije na področju zdravstva

21. september 2020  I  10.30 – 12.30
Spletna konferenca prek WebExa

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja je organiziralo simpozij Evropa proti raku: Kako pomembne so inovacije na področju zdravstva, ki je potekal 21. septembra 2020 preko spletne platforme WebEx. Za pomoč pri soorganizaciji se posebej zahvaljuje Ministrstvu za zdravje in Evropski komisiji. Rak je drugi najpogostejši povzročitelj smrti v EU. Za to boleznijo umre četrtina vseh ljudi. V vse več članicah EU je najpogostejši razlog za smrt ljudi v starosti med 45 in 64 let. Ocene kažejo, da v Evropi na leto z rakom na novo zboli 3,5 milijona ljudi, 1,3 milijona jih zaradi njega umre. Glavna tema spletne konference je bila Evropski načrt za premagovanje raka in dopolnilne politike članic EU.

Zaključki konference so bili:

  • Za boljši napredek in razvoj je potrebno večje sodelovanje in dialog med izvajalci zdravstvene dejavnosti, regulatorjem ministrstvom za zdravje ter številnimi različnimi deležniki v zdravstvu ne samo pri izboljševanju  zakonodajnih postopkih, ampak tudi ko govorimo o uvajanju inovacij  v zdravstvu. Digitalizacija zdravstva, uvajanje inovativnih rešitev in pomoč zdravnikom na vseh ravneh oskrbe je  - po zgledu drugih držav – ključno orodje odpornega javnega zdravstva, ki mora absorbirati izzive kot so pomanjakanje kadrov, bolezni  - rak, starajoča se populacija in nepredvideni dogodki, kot so epidemije.   
  • Izjemno pomembna je preventiva in zgodnje odkrivanje vseh oblik raka, učinkoviti presejalni programi in programi ozaveščanja javnosti. Kot primer sodobnega pristopa je bila izpostavljena uveljavitev načela »zmanjševanja škodljivosti«. Gre za ravananja, kjer se kot alternativa škodljivemu izdelku, uporabi manj škodljiv izdelek (tipičen primer zmanjševanja škodljivosti na področju tobaka je primer Švedske s snusom oz. drugi alternativni manj škodljivi izdelki). Vsekakor pa je na prvem mestu vsesplošno izboljšanje kakovosti življenja ter bolj zdrav način življenja za vse.
  • Za raziskave na področju raka je nujno potrebno nameniti več denarja. Prav tako je nujno nameniti iz slovenskega državnega proračuna več denarja za raziskave na splošno, saj je Slovenija na tem področju s svojih 0,4% BDP na evropskem repu. 
  • Evropska komisija omogoča financiranje, podporo in zagon  vrste progamov za boj proti raku, pri čemer je več informacij in pomoč pri njihovem koriščenju moč najti prek Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju (www.sbra.be).

Program je na voljo tukaj.

Prezentacije:

Snemanje je na voljo tukaj.

 

Spletna prijavnica: