Evropa proti raku

Evropa proti raku:
Kako pomembne so inovacije na področju zdravstva

21. september 2020  I  10.30 – 12.30
Spletna konferenca prek WebExa

Rak je drugi najpogostejši povzročitelj smrti v EU. Za to boleznijo umre četrtina vseh ljudi. V vse več članicah EU je najpogostejši razlog za smrt ljudi v starosti med 45 in 64 let. Ocene kažejo, da v Evropi na leto za rakom na novo zboli 3,5 milijona ljudi, 1,3 milijona jih zaradi njega umre. EU je v zadnjih sedmih letih namenila nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov za mednarodne skupne raziskovalne projekte, pionirske raziskave, programe mobilnosti, javno-zasebna partnerstva in koordinacijo nacionalnih raziskav raka. Več kot polovico teh sredstev – 770 milijonov evrov – je bilo porabljenih za skupne raziskovalne projekte, katerih cilj je bil najti nove poti za premagovanje raka in za pomoč bolnikom.

Kakšne so posledice pandemije Covida-19 v državah članicah zaradi geografskih razlik in različnih sistemov ocenjevanja še ni znano, znano pa je že, da je prišlo do zamud pri odkrivanju in diagnosticiranju raka.

Glavna tema spletne konference bo Evropski načrt za premagovanje raka in dopolnilne politike članic EU.

Program je na voljo tukaj.

Spletna prijavnica: