ERA Chairs & Twinning

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje je v prostorih Kemijskega inštituta organiziralo informativni dan za predstavitev dveh novih razpisov ERA Chair in Twinning, ki omogočata univerzam in raziskovalnim inštitucijam pomoč pri mreženju in pridobivanju novega znanja.

Predstavljeni so bili tudi trije odlični primeri že uspešnih ERA Chair in Twinning projektov iz Slovenije, Češke in Hrvaške. Zahvaljujemo se MIZŠ za so-organizacijo in vsem udeležencem za produktivno debato!

Program dogodka je dosegljiv tukaj.

Prezentacije:

Za več informacij je na voljo mag. Maja Ferlinc (maja.ferlinc@sbra.be).