Bostjan Sinkovec

Boštjan Šinkovec je diplomiral iz mednarodnih odnosov in politike na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Po končanju dodiplomskega študija leta 2006 se je vpisal na magistrski študij  na Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques.

Oktobra 2006 je pričel z delom na Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju. Pri delu je pridobil izkušnje z naslednjih področij: zastopanje interesov članov združenja, priprava predlogov, pisanje in prijavljanje EU projektov, oblikovanje in vzdrževanje večih spletnih strani, priprava brošur, letakov in ostalega promocijskega gradiva, organizacija raznih delavnic in forumov z različnih področij v Severni Ameriki, Evropi in Afriki, kar je zajemalo pisanje in pripravo obširnih tematskih člankov in ostalih gradiv za omenjene dogodke (analitični kompendiji, priporočila za oblikovanje politik in izbor bibliografij).

Sodeloval je tudi pri izvedbi večih EU projektov, kot so: CIMULACT, WBC-INCO.NET, BIOENERGIS, E-BUSINESS FOR CRAFT, BIS-RTD, REGIONS4RESEARCH, TASBOR, Great IST in drugi.