Discovering Regional Innovation Valleys

SBRA v sodelovanju s partnerji iz Litve, Madžarske, Poljske in Cipra vabi na spletni dogodek z naslovom

Discovering Regional Innovation Valleys

ki bo potekal preko spleta v sredo, 10.maja 2023 ob 9.30.

EU se želi postaviti v ospredje novega vala globokih tehnoloških inovacij in zagonskih podjetij, oblikovanje regionalnih inovacijskih dolin (RIV) pa je eden od ključnih dejavnikov za dosego tega cilja. V skladu z novo inovacijsko agendo je predvidena vzpostavitev in mreženje regionalnih globoko tehnoloških inovacijskih dolin. Glavni namen regionalnih inovacijskih dolin je pomagati povezovati akterje na področju inovacij po vsej Evropi in odpraviti obstoječo vrzel v uspešnosti inovacij med različnimi regijami v EU. Evropa si je zastavila ambiciozen cilj identificirati do 100 regij, ki se zavezujejo, da bodo izboljšale usklajevanje in usmerjanje svojih naložb in politik v raziskave in inovacije na regionalni ravni ter sodelovale pri medregionalnih inovacijskih projektih, vključno z globokimi tehnološkimi inovacijami, povezanimi s ključnimi prednostnimi nalogami EU.

Cilj tega spletnega dogodka je predstaviti koncept regionalnih inovacijskih dolin, predstavitev razpisa RIV ter kako se lahko regije pridružijo tej pobudi.

Program je na voljo tukaj.

Registracija je na voljo tukaj.