EVROPSKI OBRAMBNI SKLAD 2022

EVROPSKI OBRAMBNI SKLAD 2022
Informativni dan za slovenske deležnike
in druge interesente

15. september 2022  I  09.30 – 12.30
na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
soba 4 v IV. nadstropju

Evropski obrambni sklad (European Defence Fund = EDF) prispeva k zmanjševanju razdrobljenosti pri razvoju evropskih obrambnih zmogljivosti. Krepi tudi industrijsko konkurenčnost in spodbuja interoperabilnost po vsej Evropi. V delovnem programu Evropskega obrambnega sklada za leto 2022 je skupaj obravnavanih kar 33 tem ter zbranih 924 milijonov evrov sredstev, v okviru osmih razpisov za zbiranje predlogov za začetek številnih velikih prepoznavnih projektov. Poleg tega delovni program Evropskega obrambnega sklada za leto 2022 zagotavlja nepretrgano financiranje nekaj pomembnih projektov, začetih v okviru dveh programov, ki sta bila predhodnika Evropskega obrambnega sklada.

Ob tem delovni program za leto 2022 uvaja vrsto novih orodij za spodbujanje inovacij na področju obrambe, vsa v enem samem novem okviru, imenovanem Inovacijski program EU na obrambnem področju (EUDIS). Letos sta s proračunoma v višini po več kot 120 milijonov evrov v središču pozornosti dve ključni področji za podporo razvoju zmogljivosti: vesolje in pomorsko bojevanje. Poleg tega bo več kot 70 milijonov evrov dodeljenih raziskovalnim in razvojnim dejavnostim v naslednjih dveh kategorijah: kibernetska varnost in informacijska prevlada.

Program je na voljo tukaj.

PREDSTAVITVE:

 

PRIJAVA NA DOGODEK