Viktor Kovacic

Viktor Kovačič je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2004 se je z izkušnjami iz pravne službe Slovenske zadružne kmetijske banke ter kot soavtor in igralec v mladinskem programu RTV Slovenija preselil v Bruselj, kjer je 11 let deloval v institucijah Evropske unije.

Začel je v pravni službi Sveta EU, nato pa kot pravnik revizor deloval v pravni službi Evropske komisije in tudi Evropske centralne banke. Pred prihodom na SBRA je štiri leta vodil programe in projekte na Generalnem direktoratu Evropske komisije za regionalno in urbano politiko. V okviru tega je nadziral izvajanje operativnih programov v Sloveniji, financiranih iz kohezijskega in strukturnih skladov v vrednosti več milijard evrov. Poleg tega je bil odgovoren za neposredno potrjevanje projektov EU v Sloveniji, katerih vrednost presega 50 milijonov evrov, ter jih nadziral s finančnega vidika in z vidika izvajanja. Z Evropsko komisijo še naprej redno sodeluje kot zunanji govornik v okviru predstavitev različnim interesnim skupinam o politikah EU.

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami kot svetovalec za politiko in projekte EU pomaga in svetuje članom SBRA pri vključevanju v evropske programe in jim nudi pomoč pri prijavljanju projektov na evropske razpise. Med njegovimi glavnimi delovnimi nalogami sta tudi svetovanje in lobiranje glede evropske in nacionalne zakonodaje pri državnih organih ter organih EU.