NIROC

NIROC mreža združuje 38 nevladnih predstavništev v Bruslju iz novih držav članic in držav kandidatk. Mreža je bila ustanovljena na pobudo SGRZ leta 2000. Člani mreže se enkrat na mesec sestanejo na neformalnem kosilu, vsakič pa je predstavljena tudi določena tema.