KEN

Mreža KEN (Knowledge Economy Network) je naslednica mreže EREF (European regional Economic Forum) in je bila formalno ustanovljena januarja 2011. Glavni cilj mreže KEN in prej mreže EREF je povečanje konkurenčnosti regij z razvojem ekonomije znanja in vlaganjem v človeški kapital. Čeprav s sedežem in sekretariatom v Bruslju, ima mreža KEN globalno vizijo in bo služila interesom in koristim gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere, nevladnih združenj , nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter mednarodnih organizacij. V okviru KEN mreže poteka letni forum v Sloveniji.