IGLO

Mreža IGLO je neformalno združenje 19 R&R predstavništev v Bruslju, ustanovljeno l. 1994, SGRZ je član od oktobra 1999. Osnovni namen mreže je vzpostaviti in okrepiti medsebojno sodelovanje med državnimi raziskovalnimi sistemi članov mreže in Evropskimi institucijami s poudarkom na programu »Framework«.