ERRIN

Mreža ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) vključuje 90 evropskih regij, aktivnih na področju raziskav in inovacij. Preko ERRIN mreže Združenje dobiva informacije o možnostih za sodelovanje v projektnih konzorcijih pri prijavah na evropske projekte.