Dr. Drasko Veselinovic

Dr. Draško Veselinovič je izred. prof za finančno ekonomijo in predsednik uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja od začetka leta 2015. Pred tem je bil 2 leti profesor in direktor  Gea College Fakultete za podjetništvo (Faculty of entrepreneurship).

V svoji aktivni in plodni  karieri je nanizal številne najvišje vodstvene funkcije v različnih finančnih institucijah začenši leta 1982 najprej kot pripravnik v Ljubljanski banki Združeni banki, kjer se je do leta 1989 kalil na številnih področjih  mednarodnega bančništva ter prišel do funkcije pomočnika direktorja deviznega poslovanja v takratnih tovrstno zapletenih mednarodnih razmerah. Leta 1989 je kot vodja projekta  s somišljeniki začel ustanavljati Ljubljansko borzo, ki je bila 26. decembra 1989 uradno ustanovljena kot prva borza v katerikoli takratni socialistični državi na svetu. Sama ustanovitev in prva leta delovanja so bila mednarodno in medijsko izjemno odmevna.  Funkcijo generalnega direktorja borze je opravljal 15 let. Zatem je 4 leta vodil s številnimi podružnicami razvejano univerzalno Deželno banko Slovenije s 400 zaposlenimi in 1 milijardo evrov bilančne vsote. V letu 2009 je bil predsednik uprave največje slovenske mednarodne banke NLB (9000 zaposlenih z 20 milijardami evrov bilančne vsote). Med leti 2010 in 2012 je vodil največji slovenski mednarodni finančni konglomerat KD Group s 1500 zaposlenimi in cca 1 milijardo bilančne vsote, ki se je ukvarjal z vsemi vrstami zavarovalništva, investicijskimi skladi, bančništvom in vsemi drugimi finančnimi transakcijami v 12 državah.

Ves čas svoje profesionalne kariere je akademsko aktiven kot predavatelj na številnih fakultetah ter na drugih pomembnih institucijah/kongresih v Sloveniji in po svetu. Do sedaj je objavil 6 knjig – znanstvenih monografij s področja financ ter številne odmevne članke v mednarodnih in domačih revijah. V svoji bibliografiji ima zabeleženih čez 500 različnih objavljenih del. Za hobi je izdal tudi več knjig aforizmov.