Projekt CIMULACT

CIMULACT (www.cimulact.eu) je triletni projekt, ki ga financira Evropska Komisija in ki se je pričel izvajati junija 2015. Eden od partnerjev v konzorciju je tudi Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA).

Glavni cilj projekta je vključitev državljanov in zainteresiranih strani v soustvarjanje raziskovalnih agend na osnovi realnih in ovrednotenih družbenih vizij, potreb in zahtev ter s tem doprinesti evropskim raziskavam in inovacijam pomembnost in odgovornost.

Projekt temelji na prepričanju, da kolektivna družbena inteligenca daje Evropi konkurenčno prednost, ki jo je mogoče aktivirati, da bi okrepili relevantnost evropskega sistema znanosti in tehnologije. Z vzpostavljanjem pristnega dialoga med državljani, deležniki, znanstveniki in tvorci politik, bodo razvite vizije in scenariji želenih prihodnosti, o katerih se bo razpravljalo in jih kasneje preoblikovalo v priporočila in predloge za politike ter teme raziskovanja in inovacij.

Publikacije:


SBRA soorganiziralo dvodnevno konferenco
v okviru EU projekta CIMULACT

V četrtek in petek, 1. in 2. decembra 2016, je Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) soorganiziralo v Bruslju Panevropsko konferenco v okviru evropskega projekta CIMULACT. Glavni cilj projekta, ki bo trajal do leta 2018, je sodelovanje državljanov in drugih zainteresiranih pri soustvarjanju raziskovalnih programov EU. V dveh dneh se je konference udeležilo več kot 120 udeležencev, tudi s strani Evropske komisije. Udeleženci konference so bili razvrščeni v 13 omizij. Vsako omizje je poskušalo obogatiti izbrani raziskovalni scenarij prek več korakov. Izbrani raziskovalni scenariji so rezultat dosedanjega dela (delavnic s skupno  več kot 1000 udeleženci, organiziranih po vsej Evropi, ter internetnega vprašalnika s 3500 anketiranci) v okviru projekta CIMULACT. Tako obogateni raziskovalni scenariji bodo služili kot temelj za pripravo bodočih razpisov Evropske unije na področju znanosti, tehnologije in inovacij.