Aktualne novice

Javno posvetovanje o pravicah vlagateljev v okviru sporazuma TTIP

Evropska komisija se je odločila odpreti spletno javno posvetovanje o pravicah vlagateljev in mehanizmu reševanja sporov med vlagatelji in državo v okviru novega sporazuma o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP). Namen posvetovanja je, da se na podlagi razmislekov vseh deležnikov bolje opredeli pristop EU glede pravic vlagateljev ter mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo v pogajanjih o predlaganem sporazumu.

Več:

Spletna stran javnega posvetovanja

in

Več

Načrt za zagotovitev dolgoročnega financiranja evropskega gospodarstva

Evropska komisija je sprejela sveženj ukrepov za spodbujanje novih načinov za sprostitev dolgoročnega financiranja in ponovne trajnostne gospodarske rasti. V okviru strategije Evropa 2020 in svežnja ukrepov za podnebne spremembe in obnovljivo energijo 2030 bodo po oceni Evropske komisije potrebna precejšnja vlaganja v infrastrukturo, nove tehnologije in inovacije, raziskave in razvoj in človeški kapital.

Več

Kohezijska politika in Slovenija

Sloveniji je bilo za obdobje 2014-2020 dodeljenih približno 3,07 milijarde evrov sredstev kohezijske politike (v trenutnih cenah). V tem obdobju bo Slovenija upravljala en operativni program, ki bo vključeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad (ESS).

Več

Poročilo o prostih delovnih mestih v EU

Evropski monitor prostih delovnih mest v svoji zadnji izdaji ugotavlja vse večjo razliko med severnimi in južnimi članicami EU. Premalo kandidatov za razpoložljiva delovna mesta imajo Avstrija, Danska, Švedska, Estonija in Latvija, v Grčiji, na Slovaškem in v Španiji pa za eno delovno mesto kandidira vse več kandidatov.

Več:

Spletna stran s poročilom

Več

Nova pravila za varstvo osebnih podatkov

Poslanci Evropkega parlamenta so sprejeli nova pravila, ki predvidevajo večjo zaščito za osebne podatke, ki so poslani v tujino. Potrdili so povišanje glob za podjetja, ki bodo nova pravila kršila, na do 100 milijonov evrov ali 5 odstotkov vrednosti primeta na globalni ravni. Ker o novi uredbi ni soglasja, so poslanci potrdili le stališče Evropskega parlamenta.

Več:

Sporočilo Evropskega parlamenta

Več

Strani