Aktualne novice

Poslanci so zavrnili predlog uredbe o semenih

Poslanci Evropskega parlamenta so zavrnili predlog nov e uredbe EU o semenih, ki ga je lani predložila Evropska komisija in naj bi združila sedaj veljavnih 12 direktiv. Evropski poslanci so se za zavrnitev odločili, ker menijo, da bi Evropska komisija z uveljavitvijo predlagane uredbe dobila preveč moči, države članice pa bi imele premalo prostora za sprejemanje svojih odločitev glede na svoje značilnosti in posebnosti. Svoje stališče je Evropski parlament poslal Svetu EU, ki med evropskimi institucijami predstavlja ržave članice.

Več

Zimska gospodarska napoved Evropske komisije

Evropska komisija je v zimski gospodarski napovedi za države članice EU za Slovenijo izboljšala napoved za gospodarsko rast in javnofinančni primanjkljaj, poslabšala pa je napoved za javni dolg v letih 2014 in 2015. Začetek šibkega okrevanja gospodarstva Komisija napoveduje v drugi polovici letošnjega leta. Za EU in območje evra napoveduje okrevanje v večini držav članic. Tveganje za uresničitev napovedane rasti so predvsem prepočasno prestrukturiranje in privatizacija podjetij.

Več

Slovenija ima čezmerna makroekonomska neravnotežja

Evropska komisija je objavila rezultate poglobljenih pregledov gospodarskega stanja v 17 državah članicah. Hkrati je ocenila napredek pri odpravi proračunskih primanjkljajev v državah članicah in tako posodobila mnenje o njihovih lanskih osnutkih proračunskih načrtov. Za Slovenijo je znova ugotovila čezmerna makroekonomska neravnotežja, ki zahtevajo spremljanje in nadaljnje odločne ukrepe politike.

Več

Poročilo o boju proti korupciji v EU

Evropska komisija je objavila poročilo o boju proti korupciji v EU. V njem za Slovenijo ugotavlja, da v zadnjih letih upada politična volja za boj proti korupciji. Korupcija je v Sloveniji problem pri državnih in lokalnih funkcionarjih, v političnih strankah, v državnih podjetjih, na področju javnih naročil, pri privatizaciji. Protikorupcijske ukrepe je treba okrepiti zlasti v ranljivih sektorjih, ki so energetika, gradbeništvo, prostorsko planiranje in zdravstvo.

Več:

Več

Strani